Договір-оферта

ФОП Кудря Сергій Михайлович, ЄГРПОУ 2384102458, іменоване надалі «Виконавець», адресує цей Договір – оферту (далі по тексту – «Договір») будь-якій фізичній особі (необмеженому колу осіб), чия воля буде виражена ним особисто або через уповноваженого представника, іменованого надалі «Клієнт». Згідно зі ст. 633, ч.1- 2 ст. 641 Цивільного кодексу України (далі по тексту -«ЦКУ») цей Договір, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://video.alunika.com, є публічною офертою. Оплата Клієнтом Послуг Виконавця є повним і беззастережним акцептом оферти, який вважається еквівалентним укладенню Договору на умовах, викладених у оферті.

  1. Терміни та визначення

1.1.1. «Публічна Оферта» – ця пропозиція про придбання Послуг Виконавця, опублікована в мережі Інтернет за адресою https://video.alunika.com та адресована необмеженому колу осіб.
1.1.2. «Акцепт» – повний і беззастережний, виражається у підтвердженні прийняття умов даної оферти у момент реєстрації Клієнта та здійснення оплати Послуг, передбаченої Договором.
1.1.3. «Сервіс» або «Сайт» — сукупність веб-сторінок, доменів та субдоменів, інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото, відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності, об'єднаних однією тематикою, та який знаходиться за адресою https:/аlunika.com і/або https://vimeo.com/ і/або https://study.alunika.com. Сервіс (Сайт) є площадкою для розміщення послуг і інформаційних матеріалів Виконавця.

1.1.4. «Послуга» — сукупність онлайн послуг, наданих Виконавцем, призначених для надання Клієнту прав доступу до інформаційних матеріалів – відеокурсів, перелік яких розміщений за адресою https://video.alunika.com. Доступ надається у вигляді персональної гіперпосилання та пароля доступу до Замовленого Клієнтом відеоматеріалу, персональна гіперпосилання та пароль дійсні для одного Клієнта, який отримав дану гіперпосилання. Гіперпосилання веде на сайт https://vimeo.com/ і/або https://event.alunika.com/ і/або https://study.alunika.com, де розміщені відеоматеріали.
1.1.5. «Клієнт» — це реальний відвідувач Сервісу (дієздатна фізична особа), який уклав Договір шляхом акцепту, на умовах, що містяться в оферті, про який є відомості).
1.1.6. «Реєстрація» – наданням Клієнтом облікових даних та іншої інформації, здійснюється Клієнтом за допомогою спеціальної форми користувальницького інтерфейсу на сторінці https://video.alunika.com/login і/або https://event.alunika.com і/або https://study.alunika.com з метою формування облікового запису та отримання доступу до Послуг. Обов'язковою умовою завершення процесу реєстрації є ознайомлення та згода Клієнта з Правилами використання Сервісу (Сайту) та Політикою конфіденційності Сервісу (Сайту), розміщеними у визначеному розділі Сайту.

1.1.7. «Обліковий запис (Особистий кабінет)» — веб-сторінка Клієнта, сформована на Сайті після процедури реєстрації. Обліковий запис містить статистичну інформацію про обсяг замовлених Клієнтом Послуг, набір елементів інтерфейсу користувача, за допомогою яких (у разі їх наявності) Клієнт має можливість змінювати (в тому числі згоджуватися і відмовлятися) від надання Послуг Виконавцем. Основними характеристиками Клієнта є реквізити доступу: логін (адреса електронної пошти – e-mail) та пароль (секретне слово).
1.1.8. «Вартість Послуги» — вартість певної Послуги, встановлена Виконавцем для всіх Клієнтів Сервісу. Інформація про вартість певної Послуги розміщена на сторінці: https://video.alunika.com/.
1.1.9. «Платіжна система» — платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при здійсненні переказу коштів від Клієнтів за Послуги на рахунок Виконавця.
1.1.10. «Оператор Послуг платіжної інфраструктури» — клірингова організація, процесинговий заклад та інші особи, уповноважені надавати окремі види Послуг у платіжній системі або здійснювати операційні, інформаційні та інші технологічні функції з переказу коштів Клієнта за придбані Послуги, які мають необхідні ліцензії та дозволи для переказу коштів і діють на підставі договору з Виконавцем.

  1. Предмет наступного Договору

2.1. Виконавець зобов'язується надавати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти і оплатити Послуги Виконавцю згідно з умовами наступного Договору.
2.2. Укладення Клієнтом наступного Договору здійснюється шляхом послідовного здійснення таких дій:
2.2.1. Реєстрація на сайті https://alunika.com та оформлення заявки на отримання доступу до інформаційних матеріалів на сторінці https://video.alunika.com.
2.2.2. Оплата Послуг за умовами даного Договору.

Права та обов'язки Сторін

3.1. Клієнт зобов'язується:
3.1.1. Сплатити Послуги Виконавця відповідно до умов цього Договору;
3.1.2. Ознайомитися з можливостями Сервісу та правилами їх використання;
3.1.3. Під час реєстрації на Сайті заповнити необхідні обов'язкові поля та надати достовірну інформацію про себе. У разі відмови Клієнта від надання необхідної інформації, повного або неправдивого надання необхідної інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до моменту надання необхідної інформації.
3.1.4. Мати доступ до мережі Інтернет та прийнятну для роботи з Сервісом швидкість передачі даних по інтернет-каналу від Клієнта до Сервісу. Клієнт самостійно та за свій рахунок оплачує програмне забезпечення свого комп'ютера та доступ до мережі Інтернет;
3.1.5. Слідкувати за публікованими на сайті Сервісу інформаційними повідомленнями про випуск нових версій Сервісу та про внесення змін до діючого Сервісу.
3.1.6. Запобігати розголошенню паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу.
3.1.7. У разі розголошення або підозри на розголошення паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу, негайно письмово повідомити про це Виконавця;
3.1.8. Дотримуватися прав інтелектуальної власності Виконавця та третіх осіб, що містяться на сайті Сервісу.
3.1.9. Не передавати отриманий гіперпосилання та пароль третім особам;
3.1.10. Виконувати інші обов'язки, необхідні для належного виконання цього Договору. 3.2. Клієнт має право:
3.2.1. Вимагати від Виконавця надати Послуги відповідно до умов цього Договору.
3.2.2. Отримувати від Виконавця консультації, пов'язані з здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням.
3.2.3. На повернення оплати за Послуги за період, протягом якого відповідні Послуги були надані неналежним чином або не в повному обсязі за вину Виконавця.
3.2.4. Користуватися послугами протягом 2 років з моменту надання доступу виконавцем.
3.2.5. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором. 3.3. Клієнту заборонено:
3.3.1. Здійснювати у будь-якій формі відтворення (шляхом фото-, аудіо-, відеозапису, завантаження, скріншотів та іншими способами зберігання інформації), редагування, переклад, адаптацію відеотренінгу, проведеного в рамках надання Послуг за Договором.
3.3.2. Розповсюджувати будь-яким способом фото-, аудіо-, відеозаписи, інформаційні матеріали відеотренінгу, отримані в рамках надання Послуг за Договором.
3.3.3. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, включаючи, але не обмежуючись, з метою створення подібної і/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попередньої згоди з Виконавцем.
3.3.4. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що порушує честь, гідність та ділову репутацію Виконавця, інших Клієнтів, тренерів або третіх осіб, а також інформації, що спонукає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації, поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами міжнародного права.
3.3.5. Передавати та/або надавати доступ до відеотренінгу (гіперпосилання) будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги разом з третіми особами.
3.3.6. Отримувати несанкціонований доступ до комп'ютерної системи, на якій базується Сервіс.
3.3.7. Пересилати та/або завантажувати на Сайт файли, що можуть пошкодити комп'ютерні програми інших Клієнтів або Виконавця;
3.3.8. Розміщення на сайті Сервісу матеріалів або будь-яких даних, порушуючи чинне законодавство України (включаючи матеріали і/або дані, що охороняються законодавством України у сфері інтелектуальної власності, або інформацію, що представляє комерційну таємницю);
3.3.9. Використання при роботі з Сервісом автоматизованих агентів, роботів або автоматизованого програмного забезпечення, відмінного від пошукових програм і браузерів. 3.4. Виконавець зобов'язується:
3.4.1. Протягом 1 (одного) робочого дня з дати оплати за цим Договором надати Клієнту Послугу;
3.4.2. Надавати Клієнту консультації, пов'язані з здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням;
3.4.3. Повідомляти Клієнта про випуск нових Послуг Сервісу, а також про зміну вартості Послуг;
3.4.4. Виконувати інші обов'язки, необхідні для належного виконання цього Договору. 3.5. Виконавець має право:
3.5.1. Проводити анкетування, опитування Клієнта, в тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, публікувати або іншим чином розповсюджувати результати анкетування (опитування) отримані відгуки про Послуги Виконавця.
3.5.2. На використання, зберігання, обробку та розповсюдження персональних даних Клієнта (а також персональних даних співробітників Клієнта) таким способом і в такому обсязі, в якому це необхідно для виконання умов цього Договору.
3.5.3. Для забезпечення роботоздатності та удосконалення Сервісу, у будь-який час проводити профілактичні роботи, в ході яких можливе часткове або повне обмеження доступу до Сервісу, а також часткове або повне обмеження функціональних можливостей Сервісу.
3.5.4. Інформувати Клієнта про нові продукти, послуги та сервіси Виконавця та/або третіх осіб, надсилати йому повідомлення рекламного та інформаційного характеру за допомогою e-mail та SMS-повідомлень, з можливістю відмовитися від отримання таких повідомлень Клієнтом.
3.5.5. У односторонньому порядку припиняти доступ Клієнта до Сервісу у разі порушення Клієнтом п.п. 3.1.1., 3.1.6.-3.1.9., 3.3. цього Договору.
3.5.6. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором.

Вартість послуг. Порядок та способи оплати

4.1. Вартість Послуг встановлюються на дату укладення цього Договору. Вартість Послуг зазначається Виконавцем у рахунку на оплату, формуємому на сайті Сервісу після реєстрації Клієнта на Сайті.
4.2. Послуги можуть бути оплачені банківською карткою Клієнта за допомогою платіжної форми на Сайті або безготівковим переказом коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, або у рахунку на оплату, який відправляється на електронну пошту, вказану Клієнтом під час реєстрації.
4.3. У разі оплати Послуги за допомогою форми на Сайті Клієнт заповнює фрейм платіжної системи (спеціальну платіжну форму) та натискає кнопку «Оплатити».
4.4. Початком надання Послуги — доступу Клієнта до інформаційних матеріалів вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.5. В Сервісі не зберігаються жодні дані про банківські картки, через які Клієнт проводить платіж. Квитанція, що підтверджує проведення оплати Послуг, відправляється на електронну адресу, вказану Клієнтом під час реєстрації.
4.6. Виконавець має право без попереднього попередження в односторонньому порядку змінювати вартість певної Послуги.
4.7. Зміна вартості та терміну дії Послуги не поширюється на вже надані Послуги.
4.8. Клієнт не має права здійснювати оплату за цим Договором Виконавцю з рахунків третіх осіб без письмового повідомлення Клієнтом Виконавця.
4.9. У разі прийняття оферти (укладення цього Договору) особою, уповноваженою Клієнтом, така особа в призначенні платежу зобов'язана відповідним чином вказувати, за яку особу здійснюється платіж. Така уповноважена особа згодна та визнає, що володіє всіма необхідними повноваженнями на прийняття оферти (укладення Договору) та вказує повні та достовірні відомості про платника та дійсного Клієнта.
4.10. Клієнт розуміє та погоджується, що грошові кошти, сплачені Виконавцю, з моменту надання доступу до Сервісу не підлягають поверненню.
4.11. Клієнт розуміє та погоджується, що часовий інтервал між перерахуванням грошових коштів та їх надходженням на рахунок Виконавця залежить від обраного способу оплати та може варіюватись від кількох хвилин до кількох днів.
4.12. Клієнт розуміє та погоджується, що доступ до оплаченої послуги надається строком на 2 роки.
4.13. Додаткові витрати на обробку платіжних транзакцій. Клієнт несе повну та єдину відповідальність за всі комісійні витрати, суми можливих конвертацій та курсові різниці та інші визначені витрати, які можуть бути додані до вартості Послуги емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури. Клієнт зобов'язується самостійно ознайомитися з правилами, тарифами та комісіями банку, курсами обміну валют та конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати Послуг.

  1. Відповідальність Сторін та порядок врегулювання спорів

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору, а також застосовуваними нормами міжнародного права.
5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість використання Сервісу з причин, залежних від Клієнта.
5.3. Виконавець прикладає всі можливі зусилля для забезпечення нормальної працездатності Сервісу, однак не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, а також за прямі та непрямі збитки Клієнта, включаючи упущену вигоду та можливий збиток, що виник у тому числі внаслідок:
5.3.1. Неправомірних дій користувачів мережі Інтернет, спрямованих на порушення інформаційної безпеки або нормального функціонування Сервісу;
5.3.2. Відсутності (неможливості встановлення, припинення тощо) Інтернет-з'єднань між сервером Клієнта та сервером Сервісу;
5.3.3. Встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій у мережі Інтернет та/або встановлення вказаними суб'єктами одноразових обмежень, які ускладнюють або роблять неможливим виконання Договору;
5.3.4. Інших випадків, пов'язаних з діями (бездіяльністю) користувачів мережі Інтернет та/або інших суб'єктів, спрямованих на погіршення загальної ситуації з використанням мережі Інтернет та/або комп'ютерного обладнання, яка існувала на момент укладення цього Договору;
5.3.5. Виконавець залишає за собою право призупиняти роботу Сервісу для проведення профілактичних робіт, за можливістю вночі або у вихідні дні;
5.3.6. У разі виникнення між Сторонами цього Договору спорів або розбіжностей, випливаючих з цього Договору або пов'язаних з ним, Сторони приймають всі заходи до врегулювання їх шляхом переговорів між собою;
5.3.7. У разі, якщо не вдається врегулювати виниклі між Сторонами спори та (або) розбіжності шляхом переговорів, то такі спори вирішуються судовим шляхом відповідно до правил підсудності, встановлених законодавством України та нормами міжнародного права.

  1. Термін дії Договору та умови його розірвання

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту цього Договору Клієнтом.
6.2. Цей Договір є пропозицією згідно зі ст. 633, ч.1.ст. і 641 ГКУ і, в силу цього, Виконавець має право на відкликання цього Договору як пропозиції відповідно до ч.3 ст. 641 ГКУ. У разі відкликання цього Договору Виконавцем протягом строку його дії, цей Договір вважається припиненим з моменту відкликання. Відкликання здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Сервісу.
6.3. Цей Договір укладається на Термін використання Сервісу і може бути розірваний досрочно:
6.3.1. взаємною згодою Сторін;
6.3.2. за ініціативою Клієнта у разі порушення Виконавцем п. п. 3.4.1. — 3.4.4. цього Договору;
6.3.3. за вимогою Виконавця у разі порушення Клієнтом п. п. 3.1.1., 3.1.6. — 3.1.9., 3.3. цього Договору.
6.4. При досрочному припиненні цього Договору з будь-яких підстав п. 6.3. Сторона, яка стала ініціатором, направляє іншій стороні письмове повідомлення про причини розірвання не менш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання.

  1. Інші умови

7.1. Сторони домовились, що при виконанні (зміні, доповненні, припиненні) цього Договору допускається використання підписів представників Сторін, а також їх печаток, за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога особисторучної підписи керівників та печаток організацій. Сторони підтверджують, що додатки до Договору, підписані та оформлені зазначеним у цьому пункті способом, мають юридичну силу та є обов'язковими для виконання Сторонами.
7.2. Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується укладення цього Договору, включаючи будь-які додатки та доповнення до нього, комерційною таємницею та зобов'язуються строго зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей цього Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Вказане положення не стосується загальновідомої або загальнодоступної інформації.
7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в умови надання Послуг, розмістивши про це інформацію в публічному доступі та внісши зміни до цього Договору (оферти). При цьому Послуги, оплачені Клієнтом до моменту внесення змін в умови надання Послуг, будуть виконані Виконавцем без урахування таких змін.
7.4. При зміні юридичного статусу, адреси, електронної пошти, банківського рахунку Сторона, у якої сталася така зміна, зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати такої зміни письмово, за факсом, кур'єром або заказним листом з повідомленням про вручення або в разі Виконавця — шляхом розміщення такої інформації в публічному доступі. До отримання такого повідомлення всі операції, здійснені за попередніми реквізитами, вважаються належним чином виконаними.
7.5. Сторони домовились, що Послуги вважаються наданими належним чином безпосередньо в момент надання Клієнту доступу до Послуги, незалежно від того, скористався Клієнт Послугою чи ні. Даний Договір не передбачає підписання Сторонами акта прийому-передачі наданих послуг, але, за попередньою згодою Сторін і виключно для цілей бухгалтерського і/або податкового обліку, цей акт може бути підготовлений та підписаний Сторонами.
7.6. Усі питання, що не врегульовані цим Договором, регулюються законодавчими нормами України та застосовуваними нормами міжнародного права.

  1. Права інтелектуальної власності

8.1. Усі виключні права інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись правами на фото-відео матеріали, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, програми, бази даних, музику, звуки та інші об'єкти, розміщені на веб-сторінці Сервісу, є об'єктами виключних прав Виконавця та інших правовласників.
8.2. Відчуження (продаж) виключних прав не є предметом Договору.
8.3. Згідно з Договором Виконавець надає право виключно функціонального використання інформаційного матеріалу (відеотренінгу), розміщеного на веб-сторінці Сервісу.

  1. Безпека. Особисті дані

9.1. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що він повністю ознайомлений і згоден з його умовами, а також надає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.
9.2. Особисті дані, надані Клієнтом, є особистою і конфіденційною інформацією у розумінні Політики конфіденційності, опублікованої на сторінці https://alunika.com/privacy-policy і яка є невід'ємною частиною Договору.
9.3. Метою обробки персональних даних Клієнта є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення і запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захист від безпосередньої загрози завдання шкоди Виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.
9.4. Укладаючи Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», про ціль обробки даних, які Клієнт передає Виконавцю.
9.5. Дозвіл Клієнта на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом наступних 5 (п'яти) років після закінчення його дії.
9.6. Видалення персональних даних Клієнта здійснюється за його заявою Виконавцем і є підставою для розірвання Договору.
9.7. Укладаючи цей Договір, Клієнт погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати надані особисті дані третім особам, не змінюючи при цьому ціль обробки особистих даних, і що він належним чином повідомлений про кожний випадок надання особистих даних третім особам у межах цілі, вказаної в пункті 9.3. Договору.
9.8. Виконавець гарантує, що він не буде використовувати особисті дані Абонента з будь-якою іншою метою, крім цілей, вказаних у пункті 9.3. Договору, без належного повідомлення про це Клієнта.

  1. Адреса та реквізити Виконавця

ФОП Кудря Сергій Михайлович
54000, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Херсонське шосе, буд. 6, кв. 15
РНОКПП: 2384102458
E-mail: zakaz@alunika.com
Платник єдиного податку за ставкою 5%, податки включені в вартість послуг

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Або Reset password